Kustuta konto

Antud teenus võimaldab Partneril kustutada kontot.

https://api.arhivaar.ee/partner-api/account/delete.html

Päringu parameetrid

Parameeter
Tüüp
Kirjeldus
id Kohustuslik. String.
Kodeeritud konto ID.
note Kohustuslik. String. Põhjus mille pärast konto kustutatakse.

See parameeter ei tohi olla tühi või pikem kui 1000 tähemärki.

Vastus

Väli
Tüüp
Kirjeldus
response
String.
Väärtus OK või ERROR.
responseDescription
Error.
Sisaldab ühte veakoodi, vaadake allpool. See väli on tagastatud ainult juhul, kui päringu tegemisel tekkis viga, st response väli sisaldab väärtust ERROR.

Veakoodid

Nimetus Kirjeldus
INVALID_ID Parameetrile id on omistatud vigane väärtus või see puudub.
INVALID_NOTE Parameetrile note on omistatud vigane väärtus või see puudub.

Näidispäring

Antud päring kustutab konto. Päring kasutab järgnevaid parameetreid:

Parameeter Väärtus
id 6475736574794c4e2f594d3d
note Leping lõpetatud.
POST /partner-api/account/delete.html HTTP/1.1
Content-Length: 121
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Host: api.arhivaar.ee
User-Agent: Test Client

id=6475736574794c4e2f594d3d&note=Leping+l%C3%B5petatud.&acc_key=ynatubqr9fmlxu618kwc&sig=uYKucBKLiLRdm2TApT%2FaOdIjhhE%3D

Näidisvastus

See on vastus mille server saadab eelnevale päringule.

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 01 Jan 2011 09:53:19 GMT
Server: Apache
Cache-Control: no-store,max-age=0,must-revalidate
Expires: 0
Content-Length: 17
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{"response":"OK"}
 
Eesti Arhivaar OÜ © 2011. Kõik õigused on kaitstud. Tegevusluba nr. 000110.