Vaheta pakett

Antud teenus võimaldab Partneril vahetada konto paketti.

https://api.arhivaar.ee/partner-api/account/change-package.html

Päringu parameetrid

Parameeter
Tüüp
Kirjeldus
id Kohustuslik. String.
Kodeeritud konto ID.
service
Kohustuslik. Integer.
Lehekülgede arv, näiteks 9000. Eelmääratud pakettide saamiseks võib kasutada Pakettide loetelu teenust.

On võimalik valida ka lehekülgede arv mis ei ole eelmääratud pakettide hulgas, see arv peab olema vähemalt 10000 või suurem.

Vastus

Väli
Tüüp
Kirjeldus
response
String.
Väärtus OK või ERROR.
responseDescription
Error.
Sisaldab ühte veakoodi, vaadake allpool. See väli on tagastatud ainult juhul, kui päringu tegemisel tekkis viga, st response väli sisaldab väärtust ERROR.

Veakoodid

Nimetus Kirjeldus
INVALID_ID Parameetrile id on omistatud vigane väärtus või see puudub.
INVALID_SERVICE Parameetrile service on omistatud vigane väärtus või see puudub.

Näidispäring

Antud päring vahetab konto paketi 8000 leheküljele. Päring kasutab järgnevaid parameetreid:

Parameeter Väärtus
id 6475736574794c4e2f594d3d
service 8000
POST /partner-api/account/change-package.html HTTP/1.1
Content-Length: 106
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Host: api.arhivaar.ee
User-Agent: Test Client

id=6475736574794c4e2f594d3d&service=8000&acc_key=ynatubqr9fmlxu618kwc&sig=Tijus7%2Bx42WP9BjZSsfkXkRp4gY%3D

Näidisvastus

See on vastus mille server saadab eelnevale päringule.

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 01 Jan 2011 08:43:23 GMT
Server: Apache
Cache-Control: no-store,max-age=0,must-revalidate
Expires: 0
Content-Length: 17
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{"response":"OK"}
 
Eesti Arhivaar OÜ © 2011. Kõik õigused on kaitstud. Tegevusluba nr. 000110.