Otsi dokumente/kaustu

https://api.arhivaar.ee/api/v0_4/search.html

Päringu parameetrid

Parameeter Tüüp Kirjeldus
query
Vabatahtlik. String.
Otsingu põhikriteerium.
queryContent
Vabatahtlik. Boolean.
Tõese väärtuse puhul otsitakse lisaks nimele ja kirjeldusele ka dokumentide sisust põhikriteeriumile vastavaid dokumente/kaustu. Vaikimisi on selle parameetri väärtuseks true.
docFilename
Vabatahtlik. String.
Dokumendi failinimi.
docTitle
Vabatahtlik. String.
Dokumendi metaandmete pealkirja väli.
docAuthor
Vabatahtlik. String.
Dokumendi metaandmete autori väli.
docSubject
Vabatahtlik. String.
Dokumendi metaandmete subjekti väli.
docKeywords
Vabatahtlik. String.
Dokumendi metaandmete märksõnade väli.
docHasExpireDate
Vabatahtlik. Boolean.
Otsi dokumente millel on aegumiskuupäev.
folderName
Vabatahtlik. String.
Kausta nimetus.
folderIndex
Vabatahtlik. String.
Kausta tähis.
folderDescription
Vabatahtlik. String.
Kausta kirjeldus.
folderKeywords
Vabatahtlik. String.
Kausta märksõnad.
folderHasExpireDate
Vabatahtlik. Boolean.
Otsi kaustu millel on aegumiskuupäev.
createdDateStart
Vabatahtlik. Date.
Loomiskuupäeva lõigu alguskuupäev (kaasa arvatud).
createdDateEnd
Vabatahtlik. Date.
Loomiskuupäeva lõigu lõppkuupäev (kaasa arvatud).
modifiedDateStart
Vabatahtlik. Date.
Muutmise kuupäeva lõigu alguskuupäev (kaasa arvatud).
modifiedDateEnd
Vabatahtlik. Date.
Muutmise kuupäeva lõigu lõppkuupäev (kaasa arvatud).
filesizeStart
Vabatahtlik. Integer.
Dokumendi faili suuruse lõigu algus baitide arv (kaasa arvatud).
filesizeEnd
Vabatahtlik. Integer.
Dokumendi faili suuruse lõigu lõpp baitide arv (kaasa arvatud).
pagesStart
Vabatahtlik. Integer.
Dokumendi lehekülgede arvu otsimise lõigu algus väärtus (kaasa arvatud).
pagesEnd
Vabatahtlik. Integer.
Dokumendi lehekülgede arvu otsimise lõigu lõppväärtus (kaasa arvatud).
sortBy
Vabatahtlik. String.
Dokumentide/kaustade järjestamise kriteerium. Vaikimisi on parameetrile omistatud väärtus NAME. Kehtivad väärtused on NAME, PAGES, CREATED_DATE, UPLOADED_DATE või EXPIRE_DATE.
sortDesc
Vabatahtlik. Boolean.
Järjesta kahanevas järjekorras. Vaikimisi on see väärtus false.
paginationIndex
Vabatahtlik. Integer.
Aktiivne lehekülg, vaikimisi on see väärtus 0.
paginationSize
Vabatahtlik. Integer.
Dokumentide/kaustade arv lehekülje kohta, suurim lubatud väärtus on 10000.

Vastus

Väli Tüüp Kirjeldus
response
String.
Väärtus OK või ERROR.
responseDescription
Error.
Sisaldab ühte veakoodi, vaadake allpool. See väli on tagastatud ainult juhul, kui päringu tegemisel tekkis viga, st response väli sisaldab väärtust ERROR.
paginationSize
Integer.
Dokumentide/kaustade arv lehekülje kohta.
paginationPages
Integer.
Kogu lehekülgede arv. Arvutatakse kogu dokumentide/kaustade arvu ja parameetri paginationSize alusel.
documents
DocumentDetail[].
Dokumentide massiiv.
folders FolderDetail[] Kaustade massiiv.

Veakoodid

Nimetus Kirjeldus
INVALID_QUERY_CONTENT Parameeter queryContent on vigane.
INVALID_DOC_HAS_EXPIRE_DATE
Parameeter docHasExpireDate on vigane.
INVALID_FOLDER_HAS_EXPIRE_DATE
Paremeeter folderHasExpireDate on vigane.
INVALID_CREATED_DATE_START
Parameeter createdDateStart on vigane.
INVALID_CREATED_DATE_END
Parameeter createdDateEnd on vigane.
INVALID_MODIFIED_DATE_START
Parameeter modifiedDateStart on vigane.
INVALID_MODIFIED_DATE_END
Parameeter modifiedDateEnd on vigane.
INVALID_FILESIZE_START
Parameeter filesizeStart on vigane.
INVALID_FILESIZE_END
Parameeter filesizeEnd on vigane.
INVALID_PAGES_START
Parameeter pagesStart on vigane.
INVALID_PAGES_END
Parameeter pagesEnd on vigane.
INVALID_PAGINATION_INDEX
Parameeter paginationIndex on vigane.
INVALID_PAGINATION_SIZE
Parameetrile paginationSize on omistatud vigane väärtus või see ületab määratletud piirväärtust.
INVALID_SORT_BY
Parameetrile sortBy on omistatud vigane väärtus.
INVALID_SORT_DESC
Parameeter sortDesc on vigane.

Näidispäring

POST /api/v0_4/search.html HTTP/1.1
Content-Length: 146
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Host: api.arhivaar.ee
User-Agent: Test Client

query=test+dokument&folderKeywords=test&createdDateStart=725839200000&pagesStart=1&acc_key=abo5k66xjrjfohkjls71&sig=U2mVq0kQbxYGZ3MlLzddNhXm4F0%3D

Näidisvastus

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 01 Jan 2011 11:09:01 GMT
Server: Apache
Content-Length: 836
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
  "paginationSize":10000,
  "paginationPages":1,
  "documents":[
    {
      "id":37912,
      "folderId":27083,
      "digidoc":false,
      "documentName":"test dokument",
      "filename":"test dokument.pdf",
      "createdDate":1177621200000,
      "uploadedDate":1311936435188,
      "pages":14,
      "filesize":70461,
      "status":"CONVERTED"
    }
  ],
  "folders":[
    {
      "id":27084,
      "parentId":27083,
      "name":"Test kaust A",
      "createdDate":1312193819036,
      "root":false
    },
    {
      "id":27085,
      "parentId":27083,
      "name":"Test kaust B",
      "createdDate":1312193828747,
      "root":false
    }
  ],
  "response":"OK"
}
 
Eesti Arhivaar OÜ © 2011. Kõik õigused on kaitstud. Tegevusluba nr. 000110.