Liiguta kaust teise kausta

https://api.arhivaar.ee/api/v0_4/folder/move.html

Päringu parameetrid

Parameeter Tüüp Kirjeldus
srcFolderId Kohustuslik. Integer. Kausta ID mida soovitakse liigutada teise kausta. Antud parameetrit võib kasutada päringus mitu korda. Näiteks kui soovitakse liigutada mitut kausta korraga, mille ID'd on 12,13,34 siis tuleks päringus saata srcFolderId=12&srcFolderId=13&srcFolderId=34.
destFolderId Vabatahtlik. Integer Kausta ID millesse soovitakse liigutada teine kaust. Puuduva väärtuse puhul on selleks juurkaust.

Vastus

Väli Tüüp Kirjeldus
response
String.
Väärtused OK või ERROR.
responseDescription
Error.
Sisaldab ühte veakoodi, vaadake allpool. See väli on tagastatud ainult juhul, kui päringu tegemisel tekkis viga, st. response väli sisaldab väärtust ERROR.

Veakoodid

Nimetus Kirjeldus
INVALID_SRC_FOLDER_ID Parameeter srcFolderId on vigane.
INVALID_DEST_FOLDER_ID Parameeter destFolderId on vigane.
FOLDER_NOT_EXISTS Parameetrile destFolderId vastavat kausta ei leitud.

Näidispäring

POST /api/v0_4/folder/move.html HTTP/1.1
Host: api.arhivaar.ee
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Content-Length: 90
User-Agent: Test Client

srcFolderId=31905&srcFolderId=31906&srcFolderId=31907&acc_key=abo5k66xjrjfohkjls71&sig=ec8g6y0molVDubLoQsN0Aaaf4aE%3D

Näidisvastus

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 08 Apr 2011 13:38:14 GMT
Server: Apache
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 17

{"response":"OK"}
 
Eesti Arhivaar OÜ © 2011. Kõik õigused on kaitstud. Tegevusluba nr. 000110.